Review Story

จากฟาร์มหมูเก่าสู่บ้านใหม่ที่เข้าใจองค์ประกอบบ้านไม้สไตล์ท้องถิ่นและข้อจำกัดของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี6 min read

Aug 24, 2022 3 min

จากฟาร์มหมูเก่าสู่บ้านใหม่ที่เข้าใจองค์ประกอบบ้านไม้สไตล์ท้องถิ่นและข้อจำกัดของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี6 min read

Reading Time: 3 minutes
ออกแบบบ้านพักชั่วคราวในระหว่างทำนา 
จากฟาร์มหมูเก่าสู่บ้านใหม่ที่เข้าใจองค์ประกอบบ้านไม้สไตล์ท้องถิ่นและข้อจำกัดของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
 
บ้านขนำน้อย บ้านไม้ที่ถูกออกแบบให้แทรกตัวอยู่ในโรงเลี้ยงหมูเดิมบนพื้นที่กว่า 11 ไร่ ถูกนำมาปรับปรุงให้เป็นบ้านพักชั่วคราวซึ่งมีแนวคิดการออกแบบที่ต้องการสร้างขยะเพิ่มให้น้อยที่สุด วัสดุที่ใช้ในบ้านส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่จากบ้านหลังเก่า และเศษวัสดุที่มีในพื้นที่เช่น เหล็กจากกรงหมูเก่าถูกประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นที่แขวนและเก็บเสื้อผ้า รวมถึงการใช้วัสดุที่ช่วยกระจายแสงอย่างสังกะสี แผ่นสมาร์ทบอร์ดขัดโชว์ผิว กระจกลายพิกุล ประกอบกับความละเอียด ปราณีตของฝีมือช่าง เพิ่มชีวิตชีวาให้กับตัวบ้าน
พื้นที่ภายในบ้านแม้ว่าจะเคยเป็นโรงหมูเก่า อาจมีปัญหาเรื่องแสงธรรมชาติที่อาจลอดผ่านเข้ามาได้น้อยอยู่บ้าง แต่การเจาะผนังช่องแสงต่าง ๆ การว่างตำแหน่งไฟก็ช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านได้เป็นอย่างดี บริเวณ indoor เชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยระเบียงทางยาวไปยังเรือนเพาะชำเรา สามารถชมวิวการฝึกสุนัขยามเช้าของคุณแม่ได้อีกด้วย ฟังดูเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่น ร่มรื่น เป็นบ้านที่พักผ่อนหย่อนใจได้จริง ๆ ผลงานการออกแบบจาก ยางนาสตูดิโอ และช่างภาพ Rungkit Charoenwat
ผลงานการออกแบบจาก ยางนาสตูดิโอ และช่างภาพ Rungkit Charoenwat
Array
error: Content is protected !!